top of page
shutterstock_530884738.jpg
calendar-copy copy.png
Wednesday 20th October 2021
h. 14:30 CEST (h. 15:30 EEST)

PEOPLE 
Talousosaaminen on kansalaistaito - mitä pitäisi osata ja kuinka talousasioita opetetaan

Kansallisen talousosaamisstrategian tavoitteena on, että suomalaisten talousosaaminen on maailman parasta vuoteen 2030 mennessä. Miksi talousosaaminen on tärkeää, millä tasolla nyt ollaan ja mitä toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi tehdään?

 

Talousosaamiseen liittyvät esimerkiksi arjen rahataidot, oman talouden suunnitteleminen, säästäminen ja sijoittaminen. Asiantuntijapuheenvuoroissa perehdytään talousosaamisstrategiaan sekä nostetaan esille herättäviä esimerkkejä tarvittavista toimista ja jo meneillään olevista ohjelmista.

 

Taloustaitojen on todettu pitkälti periytyvän kotoa ja erityisesti huonojen toimintamallien katkaiseminen on syrjäytymisen ehkäisemiseksi tärkeää. Koulujen opetussuunnitelmaan on vähitellen lisätty talousopetusta erityisesti yhteiskuntaopin oppiaineen yhteyteen. Lisäksi talousasioita sivutaan matematiikan ja kotitalouden oppiaineissa. Pörssisäätiön tekemän kyselyn perusteella talousopetusta kuitenkin toivottaisiin vielä enemmän. Suomalaisnuorten taloustaitoja on mitattu kansainvälisessä PISA-tutkimuksessa, jossa saavutettiin jaettu toinen sija.

 

Paneelikeskustelussa kuullaan erityisesti nuorten kanssa työskentelevien näkemyksiä siitä, mitä jokaisen pitäisi osata ja kuinka näitä taitoja voi vielä vanhempanakin kehittää. Keskustellaan myös jatkuvasta oppimisesta ja pohditaan erilaisia luoviakin kanavia taloustaitojen jakamiseen.

PEOPLE
Everyone should learn financial literacy - what is the ABC of finance and how to learn it

Finland aims for its citizens to have the best financial literacy by 2030. Why is financial literacy important and what is being done? What are the skills that each of us should possess and what can one do to learn better skills as a consumer, saver and investor?

bottom of page